Når du sælger din bil til os, skal du aflevere den originale registreringsattest til os. Vi tager os af den nødvendige registreringsprocedure og sørger for, at alt papirarbejde bliver håndteret korrekt.