Når du sælger din skrotbil til os, bliver den afhentet og transporteret til specialiserede genanvendelsesanlæg. Her bliver bilen destrueret på en miljømæssigt forsvarlig måde, og genbrugsmaterialer som metaller og plastik bliver udnyttet til fremstilling af nye produkter.